ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา      ปรับปรุงครั้งล่าสุด    เมื่อวัน 12 มิ.ย... 2558    ในส่วนของกิจกรรม เทศบาลคุ้งสำเภาเรื่อง การกำหนดประชุมประชาคมโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายธรรมวิถี เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา..
คลิ๊กดูภาพขยาย
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :
Since 31 March 2006


ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง งบทดลอง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่องการกำหนดประชุมประชาคมโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายธรรมวิถี เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง การกำหนดประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ 2558 และวันเริ่มสมัยสามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ.2558
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง งบทดลอง ณ วันที่ 30 เมาายน 2558 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำทิ้ง ซอยอารีย์ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2557
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2557
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเข้าฟังการประชุมสภา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาล ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 5-9พฤษภาคม พ.ศ.2558 ได้จัดโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาล นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สามาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงาน ศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก้ต เทศบาลตำบลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จัดโครงการประเพรีวันสงกรานต์ ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2558 ได้จัดโครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา โดยมีประชาชนในเขตเทศบาล เข้าร่วมสรงน้ำพระพุทะรุป รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พร้อมทั้งแข่งกีฬาพื้นบ้าน สร้างความสามัคคีในชุมชน

ศึกษาดูงาน การจัดการขยะมูลฝอย ณ เทศบาล เมืองแกลง จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 15-16 มกาคม พ.ศ.2558 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลชุมชนกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน ผู้สูงอายุและเยาวชน การจัดการขยะมูลฝอย ณ เทศบาล เมืองแกลง จังหวัดระยอง

งานวันเด็กแห่งชาติ 10 มกราคม พ.ศ.2558
เมื่อวันที่ 10 มกาคม พ.ศ.2558 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชนร่วมจัดงานวันเด็ก ณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา โดยภายในงานมีกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ พร้อมทั้งอาหาร และเครื่องดื่ม อีกมากมาย

งานวันพ่อ 5 ธันวามคม พ.ศ.2557
คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชนร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พ่อหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา

เทศบาลตำบลคุ้งสำเภาร่วมใจทำความสะอาดถวายวันพ่อ
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2557 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชนร่วมใจทำความสะอาดถวายวันพ่อ

งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ 2557 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภาได้จัดงานประเพณีลอยกระทงเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีของไทย โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การประกวดนางนพมาศ รำวงย้อนยุค

ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา

วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม พ.ศ.2557
คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม พ.ศ.2557

แจกเบี้ยยังชีพ เดือนตุลาคม พ.ศ.2557
คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภาแจกเบี้ยยังชีพให้กับประชาชน ผู้สูงอายุ

แจกของผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ
คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภานำสิ่งของอุปโภค บริโภค แจกให้กับผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ

วันแม่แห่งขาติ 12 สิงหาคม พ.ศ.2557
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ที่ทรงเจริญพระชนมายุ 82 พรรษา เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

โครงการอบรมสัมนาและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ แม่บ้าน ผู้สูงอายุและเยาวชน ณ เทศบาลตำบลท่าลี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
เมื่อวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลท่าลี่ และกลุ่มหนามป่า อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ประเพณีแห่เทียนพรรษาเข้าพรรษา พ.ศ.2557
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภาดำเนินการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษามีพนักงานเทศบาลและประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ประเพณีสงกรานต์ 11 เมษายน 2557
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และประชาชน มาร่วมสืบสานประเพณีกันอย่างเนืองแน่น โดยภายในงานมีการกิจกรรมรดนํ้าดำหัวผู้สูงอายุและกิจกรรมพื้นบ้านอีกมากมาย

งานเด็กแห่งชาติ ณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ประชาชน มาร่วมกันจัดกิจกรรมนันทนาการสังสรร พร้อมอาหารอีกมากมายให้กับเยาวชน

งานวันขึ้นปีใหม่ ณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
เมื่อวันที่ 1มกราคม 2557 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดงานวันขึ้นปีใหม่มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง มีผู้บริหาร พนักงาน ประชาชน มาร่วมทำบุญกันอย่างเนืองแน่น


| | | | | |
Adobe Acrobat
WinRAR
FlashGet