ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา      ปรับปรุงครั้งล่าสุด    เมื่อวัน 17 พ.ย... 2556    ในส่วนของกิจกรรม เทศบาลคุ้งสำเภาเรื่อง ประเพณีวันลอยกระทง...
คลิ๊กดูภาพขยาย
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :
Since 31 March 2006งานวันขึ้นปีใหม่ ณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
เมื่อวันที่ 1มกราคม 2557 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดงานวันขึ้นปีใหม่มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง มีผู้บริหาร พนักงาน ประชาชน มาร่วมทำบุญกันอย่างเนืองแน่น

งานเฉลิมพระชนมพรรษา พรับาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวา มหาราช ขึ้น ณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
เมื่อวันที่ 5ธันวาคม 2556 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพรชัยมงคล มีข้ารราชการและประชาชนมาร่วมแสดงความจงรักภักดีอย่างเนื่องแน่น

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2556 ขึ้น ณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดโครงการทโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2556 ขึ้น ณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เพื่อเป็นการฟื้นฟู เผยแพร่ อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของครบครัวและชุมชน

โครงการทัศนศึกษาดูงานชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน ผู้สูงอายุและเยาวชน ณ เทศบาลตำบลบ้านซ่อง ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2556 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน ผู้สูงอายุและเยาวชน ณ เทศบาลตำบลบ้านซ่อง ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

เลี้ยงรับปลัดเทศบาลคนใหม่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้ดำเนินการเลี้ยงต้อนรับปลัดเทศบาลคนใหม่


| | | | | |
Adobe Acrobat
WinRAR
FlashGet