ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา      ปรับปรุงครั้งล่าสุด    เมื่อวัน 11 ก.พ.... 2559    ในส่วนของกิจกรรม เทศบาลคุ้งสำเภาเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2559..
คลิ๊กดูภาพขยาย
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :
Since 31 March 2006


ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรียก ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนธรรมวิถี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรียก งบทดลอง วันที่ 31 มกราคม 2560
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรียก งบทดลอง วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรียก แจ้งการยื่นแบบและรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี ป้าย และภาษีรุงท้องที่ ประจำปี 2560
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรียก งบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรียก งบทดลอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรียก ประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2559
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรียก ประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2559
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรียก การกำหนดประชุมสัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2559 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรียก ขอความร่วมมือประชาสันพันธ์เชิญชวนประชาชน ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.คุ้งสำเภา

ประเพณีลอยกระทง
เมื่อวันที่ 25พฤศจิกายน 2558 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดประเพณีลอยกระทงภาคกลางวันมีการจัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงใบตองภาคกลางคืนจัดประกวดหนูน้อยนพมาศ

วันแม่แห่งขาติ 12 สิงหาคม พ.ศ.2558
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ที่ทรงเจริญพระชนมายุ 82 พรรษา เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ถวายเทียนจำพรรษา 2558
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2558เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ถวายเทียนจำพรรษา ให้กับวัดในเขต ต.คุ้งสำเภา และวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 ผู้บริหารและพนักงาน เวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดศรสิทธิการามี ผู้บริหารข้าราชการและพนักงาน เวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา

จัดโครงการประเพรีวันสงกรานต์ ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2558 ได้จัดโครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา โดยมีประชาชนในเขตเทศบาล เข้าร่วมสรงน้ำพระพุทะรุป รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พร้อมทั้งแข่งกีฬาพื้นบ้าน สร้างความสามัคคีในชุมชน

ศึกษาดูงาน การจัดการขยะมูลฝอย ณ เทศบาล เมืองแกลง จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 15-16 มกาคม พ.ศ.2558 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลชุมชนกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน ผู้สูงอายุและเยาวชน การจัดการขยะมูลฝอย ณ เทศบาล เมืองแกลง จังหวัดระยอง

งานวันเด็กแห่งชาติ 10 มกราคม พ.ศ.2558
เมื่อวันที่ 10 มกาคม พ.ศ.2558 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชนร่วมจัดงานวันเด็ก ณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา โดยภายในงานมีกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ พร้อมทั้งอาหาร และเครื่องดื่ม อีกมากมาย

งานวันพ่อ 5 ธันวามคม พ.ศ.2557
คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชนร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พ่อหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา

เทศบาลตำบลคุ้งสำเภาร่วมใจทำความสะอาดถวายวันพ่อ
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2557 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชนร่วมใจทำความสะอาดถวายวันพ่อ

งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ 2557 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภาได้จัดงานประเพณีลอยกระทงเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีของไทย โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การประกวดนางนพมาศ รำวงย้อนยุค

ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา

วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม พ.ศ.2557
คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม พ.ศ.2557

แจกเบี้ยยังชีพ เดือนตุลาคม พ.ศ.2557
คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภาแจกเบี้ยยังชีพให้กับประชาชน ผู้สูงอายุ

แจกของผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ
คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภานำสิ่งของอุปโภค บริโภค แจกให้กับผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ

วันแม่แห่งขาติ 12 สิงหาคม พ.ศ.2557
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ที่ทรงเจริญพระชนมายุ 82 พรรษา เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

โครงการอบรมสัมนาและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ แม่บ้าน ผู้สูงอายุและเยาวชน ณ เทศบาลตำบลท่าลี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
เมื่อวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลท่าลี่ และกลุ่มหนามป่า อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ประเพณีแห่เทียนพรรษาเข้าพรรษา พ.ศ.2557
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภาดำเนินการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษามีพนักงานเทศบาลและประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ประเพณีสงกรานต์ 11 เมษายน 2557
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และประชาชน มาร่วมสืบสานประเพณีกันอย่างเนืองแน่น โดยภายในงานมีการกิจกรรมรดนํ้าดำหัวผู้สูงอายุและกิจกรรมพื้นบ้านอีกมากมาย

งานเด็กแห่งชาติ ณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ประชาชน มาร่วมกันจัดกิจกรรมนันทนาการสังสรร พร้อมอาหารอีกมากมายให้กับเยาวชน

งานวันขึ้นปีใหม่ ณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
เมื่อวันที่ 1มกราคม 2557 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดงานวันขึ้นปีใหม่มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง มีผู้บริหาร พนักงาน ประชาชน มาร่วมทำบุญกันอย่างเนืองแน่น


| | | | | |
Adobe Acrobat
WinRAR
FlashGet