ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา      ปรับปรุงครั้งล่าสุด    เมื่อวัน 7 ส.ค.... 2558    ในส่วนของกิจกรรม เทศบาลคุ้งสำเภาเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2558..
คลิ๊กดูภาพขยาย
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :
Since 31 March 2006


ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่องงบทดลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่องงบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง เรื่องสรุปผลราคากลาง ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่1/2559 เรื่อง การจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ตามประกาศสอบราคาของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2558
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2558
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง งบทดลอง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำทิ้ง วอยอารีย
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง สอบราคาจ้างหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำทิ้ง ซอยอารีย์
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตฯ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนรลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายคลองนางลาวจากตรงข้ามบ้านนางสวาท ศรีพุ่ม ถึงบริเวณหน้าบ้านนางสมศรี ชื่นชวนศรีนวล

วันแม่แห่งขาติ 12 สิงหาคม พ.ศ.2558
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ที่ทรงเจริญพระชนมายุ 82 พรรษา เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ถวายเทียนจำพรรษา 2558
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2558เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ถวายเทียนจำพรรษา ให้กับวัดในเขต ต.คุ้งสำเภา และวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 ผู้บริหารและพนักงาน เวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดศรสิทธิการามี ผู้บริหารข้าราชการและพนักงาน เวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา

จัดโครงการประเพรีวันสงกรานต์ ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2558 ได้จัดโครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา โดยมีประชาชนในเขตเทศบาล เข้าร่วมสรงน้ำพระพุทะรุป รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พร้อมทั้งแข่งกีฬาพื้นบ้าน สร้างความสามัคคีในชุมชน

ศึกษาดูงาน การจัดการขยะมูลฝอย ณ เทศบาล เมืองแกลง จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 15-16 มกาคม พ.ศ.2558 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลชุมชนกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน ผู้สูงอายุและเยาวชน การจัดการขยะมูลฝอย ณ เทศบาล เมืองแกลง จังหวัดระยอง

งานวันเด็กแห่งชาติ 10 มกราคม พ.ศ.2558
เมื่อวันที่ 10 มกาคม พ.ศ.2558 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชนร่วมจัดงานวันเด็ก ณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา โดยภายในงานมีกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ พร้อมทั้งอาหาร และเครื่องดื่ม อีกมากมาย

งานวันพ่อ 5 ธันวามคม พ.ศ.2557
คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชนร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พ่อหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา

เทศบาลตำบลคุ้งสำเภาร่วมใจทำความสะอาดถวายวันพ่อ
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2557 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชนร่วมใจทำความสะอาดถวายวันพ่อ

งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ 2557 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภาได้จัดงานประเพณีลอยกระทงเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีของไทย โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การประกวดนางนพมาศ รำวงย้อนยุค

ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา

วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม พ.ศ.2557
คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม พ.ศ.2557

แจกเบี้ยยังชีพ เดือนตุลาคม พ.ศ.2557
คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภาแจกเบี้ยยังชีพให้กับประชาชน ผู้สูงอายุ

แจกของผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ
คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภานำสิ่งของอุปโภค บริโภค แจกให้กับผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ

วันแม่แห่งขาติ 12 สิงหาคม พ.ศ.2557
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ที่ทรงเจริญพระชนมายุ 82 พรรษา เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

โครงการอบรมสัมนาและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ แม่บ้าน ผู้สูงอายุและเยาวชน ณ เทศบาลตำบลท่าลี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
เมื่อวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลท่าลี่ และกลุ่มหนามป่า อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ประเพณีแห่เทียนพรรษาเข้าพรรษา พ.ศ.2557
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภาดำเนินการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษามีพนักงานเทศบาลและประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ประเพณีสงกรานต์ 11 เมษายน 2557
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และประชาชน มาร่วมสืบสานประเพณีกันอย่างเนืองแน่น โดยภายในงานมีการกิจกรรมรดนํ้าดำหัวผู้สูงอายุและกิจกรรมพื้นบ้านอีกมากมาย

งานเด็กแห่งชาติ ณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ประชาชน มาร่วมกันจัดกิจกรรมนันทนาการสังสรร พร้อมอาหารอีกมากมายให้กับเยาวชน

งานวันขึ้นปีใหม่ ณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
เมื่อวันที่ 1มกราคม 2557 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดงานวันขึ้นปีใหม่มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง มีผู้บริหาร พนักงาน ประชาชน มาร่วมทำบุญกันอย่างเนืองแน่น


| | | | | |