โครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
วันที่ 16 มีนาคม 2549 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดยท่านนายกอารีย์ ประสิทธิธรรม เป็นประธานเปิดโครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ประชาชน หันมาออกกำลังกายและมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์